علی اسدالهی: چشم
«چشم» در فرهنگ ما به یک نشانه بدل شده. در جریان اعتراض‌ها چشم‌پزشکان در سه بیمارستان بزرگ تهران در مجموع بیش از ۵۰۰ بیمار را پذیرش کرده‌اند که چشم‌هایشان آسیب دیده بود. علی اسدالهی برای این موضوع زبان و بیان شاعرانه‌ای یافته است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.