هانی، نوازنده کاخون: در جست‌وجوی پویایی و بالندگی
شیدا بنان - هانی، نوازنده مشهدی برای موسیقی مرز قائل نیست؛ نه مرزهای جغرافیایی و نه مرزهای فرهنگی. او که معتقد است موسیقی به خودشناسی ربط دارد، به جست‌وجوی چشم‌اندازهایی برای بقا و رشد است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.