استعمار زیست‌محیطی در ایران: کوردستان در محاصرەی سدها
سوران کریمیان - این نوشتار به بررسی سدسازی به‌عنوان یکی از ارکان استراتژیک سیاست‌های آبی دولت ایران اختصاص دارد که در کوردستان بخشی از استعمار محیط زیستی را تشکیل می‌دهد. پروژه‌های انتقال آب در کنار تهدیدها و فاجعه‌های زیست‌محیطی، به توسعه‌نیافتگی اقتصادی، افزایش فقر و بی‌ثباتی اجتماعی در کوردستان منجر شده اند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.