ابراهیم رئیسی دشمنِ فرودستان
بهروز دهقانی - ابراهیم رئیسی که با شعار «سید محرومان» سکاندار قوه مجریه شد، فقر خشن‌تری را بر بخش بزرگتری از جمعیت ایران تحمیل کرد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )