مافیای حیات وحش گلوی تنوع زیستی را می‌فشارد
اعظم بهرامی ـ‌ جنایات ساختار یافته یکی از مهمترین دلایل نابودی تنوع زیستی و حیات وحش است. تجارت غیرقانونی به تنوع زیستی و جوامع محلی به‌شکل ویژه «خسارت غیرقابل محاسبه» وارد می‌کند و بسیاری از گونه‌ها را به سمت پرتگاه انقراض هل داده است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.