معادله جانشینی رهبر ایران بعد از مرگ ابراهیم رئیسی
همان‌طور که نامزدهای جانشینی رهبر در پنج سال پیش، دو سال پیش یا یک هفته پیش متفاوت بوده اند، نامزدهای نهایی جانشینی هم، در صورتی که زندگی او مثلا یک، دو یا سه سال بعد به پایان برسد، ممکن است به‌کلی متفاوت باشند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.