چرا مسیر تحقق عدالت زبانی در ایران به بن‌بست امنیتی می‌خورد؟
هیمن کریمی ــ ناعادلانه‌بودن سیاست‌های زبان در ایران صرفاً مختص به جمهوری اسلامی نیست و صبغه‌ای تاریخی در ایران مدرن دارد؛ مهم‌ترین راه‌حل و احتمالاً نوآوریِ جمهوری اسلامی در توسل به قانون و استفاده از «دادگاه» برای مهار خواست‌های زبانیِ اقلیت‌ها به جای سیاست‌های تشویقی و حمایتیِ پیشین در راستای گسترش زبان فارسی بوده است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.