توماج، آموزگار جوان فلسفه‌‌ اراده‌ و اتحاد برای آزادی 
در این دیدگاه، شاهپور شهبازی با الهام از آراء کوجین کاراتانی به شخصیت و آثار توماج صالحی می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه «من» توماج تداعی وحدت کثیر دردها و رنج‌های مشترک انسان ایرانی مشخص و معاصر است که از دل عشق و ایمان به اراده‌ای بلاتردید برای تغییر و تحقق آزادی تجلی یافته‌ است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.