سرعت برپایی چوبه‌های دار، نشانی از پایه‌های سست و وحشت حکومت جمهوری اسلامی
مقام‌های جمهوری اسلامی پس از جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» با هدف هراس‌افکنی در جامعه به‌کارگیری مجازات اعدام را به‌شدت افزایش دادند. این گزارش نگاهی دارد به کارزارهای علیه مجازات اعدام، آمارهای روبه‌افزایش و پروپاگاندای جمهوری اسلامی درباره وضعیت زندان‌ها.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.