موحدی کرمانی ۹۳ ساله رئیس مجلس خبرگان شد
موحدی کرمانی که پیش از این ریاست سنی این مجلس را بر عهده داشت، با ۵۵ رأی موافق به ریاست خبرگان رسید.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )