مرگ‌های رازآمیز رهبران در سانحه‌های هوایی ــ یک تاریخچه مختصر
تاریخ یک قرن اخیر شاهد مجموعه‌ای از مرگ‌‌های رهبران در سوانح هوایی بوده است؛ سانحه‌هایی که عموماً به جریانی از نظریه‌های توطئه انجامیده‌اند. علت واقعی و دقیق بسیاری از آنها هم مشخص نشده‌است. این گزارش مروری‌ست بر شماری از آن‌ها.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.