پول‌پاشی و رانت: چگونه نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی سرمایه بر باد می‌دهند؟
رضوان خدایاری ــ نهادهای فرهنگی حکومتی صرف‌نظر از کارآیی یا اقبال آن‌ها در نزد عموم در پی پول‌اند. در این میان هنرمندان خلاق ایرانی در گردابی از مشکلات معیشتی دست و پا می‌زنند. در این گزارش روند توزیع پول در بین نهادهای سربار فرهنگی را بررسی کرده‌ایم.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.