دادگاه انقلاب اصفهان ۱۵ زن بهائی را به «۷۵ سال» زندان محکوم کرد
رادیو فردا مطلع شده شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، ۱۵ زن بهائی را به اتهام «ترویج» عقاید دیانت بهائی درمجموع به ۷۵ سال حبس محکوم کرده است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )