برای توماج صالحی حکم اعدام صادر کردند
وکیل توماج این حکم را دارای تعارض‌های حقوقی عیان خواند و گفت حتماً به این حکم اعتراض خواهند کرد. دادگاه همچنین در حکم خود درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» توماج را کرده است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.