«فردا اتفاق افتاد» نوشته کیوان باژن: سیمای تنهای راویان در میان جمع
رضیه انصاری - «فردا اتفاق افتاد» نوشته کیوان باژن با طرح تاملاتی هستی‌شناسانه، تصویرسازی‌هایی فراواقعی و ترسیم مؤلفه‌های فردگرایی از قبیل شک و تردید، بدبینی، انزوا، درون‌نگری و احساس فاجعه در قالب هفت داستان، هرچه تنهاتر شدن انسان در جامعه‌ای سرد و سرکوب‌شده را به نمایش می‌گذارد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.