چرا رضا پهلوی از حمله‌ی احتمالی اسرائیل تلویحاً حمایت کرد؟
حسن ستایش ــ رضا پهلوی فکر می‌کند که بیش از هر وقت دیگری به رویای دیرینه‌اش، «رژیم‌چینج» در ایران با مداخله قدرت‌های غربی، نزدیک است. رویای او و امثال او، بدترین کابوسِ جمعیِ روزهای ماست.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.