فروپاشی نظام سلامت؛ درمان از دسترس خارج می‌شود
بهروز دهقانی در این مقاله نشان می‌دهد کالایی‌سازی سلامت چگونه هم شهروندان و هم پزشکان و کادر درمان را متضرر می‌کند و موجب مهاجرت کادر درمان و محروم ماندن فقرا از دسترسی به درمان می‌شود.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.