معنای نرخ تورم «منفی» در اقتصاد افغانستان چیست؟
برخلاف روند جهانی، افغانستان تورم «منفی» داشته و سخنگوی طالبان تورم منفی را نتیجه مبارزه اقتصادی در افغانستان مطرح کرده است. تورم منفی به این مفهوم است که سطح عمومی قیمت‌ها در کشور در فرایند زمان کاهش یابد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.