حملات ایران به اسرائیل؛ برنده و بازنده چه کسی بود؟
«مساوی به نفع ایران است.» این تحلیل بعضی کارشناس‌ها از اولین حمله مستقیم ایران به اسرائیل است

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.