چپ‌هراسی، از کدام چپ؟
موجی از چپ‌ستیزی با همکاری و مشارکت طرفداران جمهوری اسلامی و نظام پادشاهی شکل گرفته‌ است. اما چرا؟ نیکا نیهان در این یادداشت به این موضوع می‌پردازد و می‌گوید: «هدف از دور خارج کردن تنها آلترناتیوی است که امکان سازماندهی وسیع درکوتاه‌ترین زمان را دارد.»

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.