انتخابات هند؛ چرا بزرگ‌ترین رأی‌گیری جهان مهم است؟
با ۹۶۹ میلیون واجد شرایط رأی دادن، انتخابات سراسری ۲۰۲۴ هند بزرگترین انتخاباتی است که تا کنون برگزار خواهد شد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.