پرسش زمانه از جوزف ضاهر:‌ آیا ایران مستقیماً به اسرائیل حمله خواهد کرد؟
به نظر این استاد علوم اجتماعی و سیاسیِ دانشگاه لوزان سوئیس، منافع سیاسی و ژئوپلیتیک ایران در حمله مستقیم به اسرائیل نیست. ایران احتمالاً از طریق شبکه وابستگان منطقه‌ای خود یا از طریق «عملیات غیرمستقیم» به اسرائیل واکنش نشان خواهد داد. ضاهر ضمن مرور سناریوهای پیش روی ایران، ابعاد گسترده حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل را در نسل‌کشی مردم غزه تشریح می‌کند. پاسخ کامل او را بخوانید.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )