ادامه اعتراضات به حضور کا​​ظم صدیقی به عنوان امام جمعه تهران
رسانه‌ها و برخی چهره‌های سیاسی به حضور کاظم صدیقی به عنوان امام جمعه تهران و عدم تشکیل پرونده بخاطر زمین‌خواری او اعتراض کردند. آنها پس از افشای مسئله زمین‌خواری کاظم صدیقی خواستار استفعای او شده بودند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )