چرا اپوزیسیون در ترکیه در انتخابات شهرداری‌ها موفق شد ولی در ریاست‌جمهوری نه؟
میثم بادامچی – این نوشتار تحلیلی‌ست بر نتایج انتخابات محلی در ۳۱ مارس و توضیح عوامل ناکامی حزب اردوغان در رسیدن به اهدافش به ویژه در شهرهای بزرگ.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.