«شیخ‌الرئیس از قولنج مُرد»: «پارودی» برای دست انداختن طب اسلامی
روژان کلهر - ابن‌سینا دستمایه‌ یک گروه تئاتری جوان قرار گرفته است تا با بهره‌گیری از امکان‌های کمدی و با گوشه‌چشمی به «معرکه»‌ی ایرانی از یکی از مهم‌ترین چهره‌های فرهنگ اسلامی، یک آخوند شهوتران معتقد به طب اسلامی بسازد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.