جنبش کارگری: یک گام به پیش کارگران فولاد، سناریو دولت برای تمدید سرکوب مزدی
در فاصله دو هفته تا پایان سال، شورای عالی کار هنوز گفت‌وگو بر سر مزد را آغاز نکرده است. در اهواز کارگران فولاد موقتی به کار بازگشتند. بازنشستگان به اعتراض‌شان ادامه دادند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.