فلسفه‌ی محیط زیست در «هستی و زمان»
جویا آروین − هایدگر در این اثر از دیدگاهی دفاع می‌کند که در چند معنا انسان‌محور است و به‌طورمشخص محیط را با ویژگیِ دسترس‌پذیری برای استفاده معرفی می‌کند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.