ویتنام: دستورالعمل سختگیرانه‌ جدید برای محدودسازی کنش‌گری کارگری و نافرمانی مدنی
رهبران ویتنام در دستورالعملی سری موسوم به «دستورالعمل ۲۴» بر نظارت شدیدتر و سرکوبگرانه‌تر بر سازمان‌های کارگری، رسانه‌ها و مطبوعات دست گذاشته‌اند. آنها همچنین خواهان سختگیری در قبال شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ویتنام شده‌‌اند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.