متهم به قتل محمدرضا کلاهی به حبس ابد محکوم شد
دادگاهی در هلند رضوان تقی، رئیس یکی از بزرگترین کارتل‌های قاچاق مواد مخدر را بە حبس ابد محکوم کرد. او همزمان متهم بە مشارکت در قتل‌های زنجیره‌ای از جملە محمدرضا کلاهی عامل مظنون بە انفجار حزب جمهوری اسلامی بود.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.