بوم‌کشی: اتحادیه اروپا با قانونی تازه‌ مجازات‌ «جرایم محیط‌ زیستی» را از شرکت‌ها به مدیران آن گسترش داد
براساس قانون تازه اتحادیه اروپا، مدیران شرکت‌ها را هم می‌توان برای آلودگی‌های آب، خاک و هوا به دادگاه کشاند. پارلمان اروپا می‌خواهد با اجرای این قانون، روند تخریب محیط‌ زیست توسط فعالیت‌های صنعتی را محدودتر کند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.