"انفجار عامل بمب‌گذار در حین انجام عملیات"
دادستان استان سیستان و بلوچستان گفتە کە عملیات "دو عامل تروریستی" کە می‌خواستند ماشین گشت را "منفجر" کنند، بە دلیل اتصال چاشنی انفجاری ناموفق ماند. او گفتە یکی از این افراد کشتە و دیگری متواری شدە است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.