روایتی از استقلال یک زن: ثمره‌ی کار با دست
شبنم آطاهریان مجسمه‌ساز است. او می‌گوید از کودکی گمان می‌برده که در کارهای دستی فاقد مهارت است. او اما اکنون از طریق مجسمه‌سازی نه تنها زندگی‌اش را اداره می‌کند بلکه برای زنان هم اشتغال ایجاد کرده است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.