«دادخواهی محدوده‌ی زمانی و مکانی ندارد»
سه شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۲۰ فوریه ۲۰۲۴ بیش از ۶۰۰ نفر از کنشگران جنبش دادخواهی و فعالان سیاسی و اجتماعی در فراخوانی خواهان محاکمه‌ی پرویز ثابتی و دیگر عاملان و آمران شکنجه و کشتار در نظام سلطنتی گذشته شدند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.