روایت چهار دستفروش از تهران: تلاش برای «بقا» در جامعه‌ای ضد دستفروش
یکتا حیاتی ـ‌ با اینکه دستفروشی در ایران جرم‌انگاری نشده اما هنوز افسانه‌ها و ذهنیت‌های نادرستی درباره دستفروشی وجود دارد. دستفروشان درباره این وضعیت چه می‌گویند؟

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.