از ادامه جنگ اوکراین و غزه در نشست وزیران خارجه گروه ۲۰ انتقاد شد
روز نخست نشست وزیران خارجه گروه ۲۰ که در برزیل در حال برگزاری است عمدتاً بر دو مسأله اوکراین و غزه متمرکز بود.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.