یک ماهواره‌ پیشگام نظارت بر زمین سه دهه بعد از پرتاب در اتمسفر سوخت
یک ماهواره اروپایی که پیشگام بسیاری از فناوری‌های مورد استفاده برای نظارت بر سیاره و اقلیم آن بود هنگام سقوط بر فراز اقیانوس آرام در اتمسفر سوخته است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.