یک‌پنجم گونه‌های جانوری مهاجر در معرض انقراض قرار دارند
یک هزار و ۱۸۹ گونه جانوری مهاجر تحت حفاظت بین‌المللی قرار دارند. ۲۲ درصد آنها از جمله گوریل‌ها و کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها در معرض انقراض‌اند و جمعیت نیمی از آنها نیز به شکل محسوسی کاهش یافته است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.