جنبش کارگری: وعده‌های انتخاباتی، ‌پاسخ به اعتراضات گسترده مزدبگیران
کارگران ارکان ثالث نفت علاوه بر برگزاری چندین تجمع در مناطق نفتی، برای تجمع مقابل وزارت نفت به تهران رفتند. بازنشستگان در تجمع‌های هفتگی خود علاوه بر مطالبات رفاهی و خواست بیمه رایگان، خواستار آزادی کارگران و معلمان زندانی شدند. علیه حکم اعدام شعار دادند و بر تحریم انتخابات تأکید کردند. مروری بر رویدادهای کارگری هفته.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.