نویسندگان افغانستانی در تبعید: وطن، هویت، زبان
رضیه انصاری - علاوه بر زبان و تاریخ مشترک، نویسندگان ایرانی و افغانستانی از تجربه مشترک تبعید و مهاجرت هم برخوردارند. مشکلات و تجربه‌‌های مشترک اما پیوندها را مستحکم نکرده است. با عزیزالله نهفته و لیما افشید، دو شاعر و نویسنده افغانستانی گفت‌وگو کردیم.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.