در خیابان‌های تهران: زن زندگی آزادی
پوپک محبعلی - کتاب گواهی است بر شجاعت زنان ایران و همچون چراغ روشنایی‌بخش امید و فراخوانی برای عمل است. این کتاب ما را به یاد هزینه آزادی و قدرت پایدار مقاومت می‌اندازد و به خوانندگان الهام می‌بخشد تا در مورد نقش خود در حمایت از عدالت و برابری تامل کنند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.