جو بایدن برای پیدا کردن اسناد محرمانه در ملک خصوصی‌اش پیگرد قضایی نخواهد شد
بازرس ویژه پرونده پیدا شدن اسناد محرمانه در خانه و دفتر شخصی جو بایدن می‌گوید تحقیقات یک سال گذشته او نشان داده که آقای بایدن «دانسته و عامدانه» این اسناد را برداشته و محتوای آنها را علنی کرده اما این تحقیقات به این نتیجه نرسیده که قصد و نیت مجرمانه‌ای پشت این اقدام بوده و به همین علت جو بایدن با «اتهام قضایی رسمی» روبرو نخواهد شد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.