کوته‌بینی و سوداگری: «طرح‌های انتقال آب دریا، راه‌حل‌های پانسمانی هستند»
روزبه اسکندری به رادیوزمانه می‌گوید حکمرانی جمهوری اسلامی به جای راه‌اندازی این طرح‌ها باید روش‌های توسعه پایدار را به‌کار گیرد، مسئله تغییرات اقلیمی را درک کند، نیازهای آبی را بازنگری و در شیوه مدیریت آب تجدیدنظر کند؛ به‌ این معنی که از مدیریت سازه‌ای به سوی پروژه‌های سازگار با محیط زیست همچون آب‌خیزداری و آبخوان‌داری گذر کند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.