روح‌الله فیروزنام و حکم اخراج از کانادا: با جمهوری اسلامی کار کردم چون «باید پول درمی‌آوردم»
دومین نام از فهرست مفصل وابستگان جمهوری اسلامی در کانادا منتشر شد: روح‌الله فیروزنام که برای کسب درآمد، دوربین و مدیریت دوربین‌های امنیتی را به سازمان‌های حکومتی مانند زندان‌های شیراز فروخته است. او حالا در پرونده پناهجویی‌ش، برای چندین مرتبه شکست خورده و حکم اخراج او از کانادا صادر شده است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.