«منظومه ایرانی»ِ مختاری: بازخوانی تاریخ پر از وحشت ایران
رضیه انصاری - تاریخ ایران در «منظومه ایرانی» مانند یک کابوس تمام‌نشدنی‌ست. مختاری در پایان، تنها دل به سادگی عشق می‌سپارد تا انسان و فرزندانش را آرام، و طاقتشان را به طاقت شبانان نزدیک کند. این مضمون در آثار بعدی‌ او به درک حضور دیگری و تحمل اندیشه انتقادی نزدیک می‌شود.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.