نمایشگاه مریم امیرواقفی: یادآوری خاطرات عضلات
فرنوش حاتم- تصاویری که مریم امیرواقفی خلق می‌کند هم به خاطرات جمعی ما گره خورده‌اند، و هم به خاطره‌ی هنرمند از جمع: عضلاتی که حضور فعالانه داشتند، عضلاتی که حذف شدند و عضلاتی که با زحمت و تقلا برای بقای حضورشان جنگیدند و ناامید نشدند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.