عهد تمیمی: کنشگر فلسطینی و یکی از زندانیان فلسطینی که اسرائیل آزاد کرده کیست؟
عهد تمیمی که گروهی برای فعالیت‌هایش او را تحسین می‌کنند و گروهی او را ابزار تبلیغاتی می‌دانند یکی از ۳۰ زندانی فلسطینی است که اسرائیل در جریان توافق با حماس آزاد کرد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.