آزادی در سیاره‌ای کران‌مند ــ معرفی کتاب
جویا آورین ــ کتابِ «آزادی و بحرانِ محیطِ زیست» کاوشی است درباره مفهومِ آزادی در نسبت آن با سیاست‌گذاری و اخلاقِ زیست‌محیطی.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.