«بلشه‌فیک»های اقلیم کردستان عراق
زانا سعیدزاده ــ شکل‌گیری جریان چپ در اقلیم کردستان عراق ارتباط مستقیمی با انقلاب بلشویک‌ها در روسیه دارد. زندانیان نظام تزاری که بعد از انقلاب به کردستان بازگشتند شور و شوق انقلاب اکتبر را با مردم در میان گذاشتند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.