مازوت‌سوزی و هوای آلوده‌ای که تنها به تهران محدود نیست
یک عضو شورای شهر تهران اظهارات اخیر رئیس سازمان حفاظت از محیط‌ زیست در رابطه با سوزاندن مازوت را "شانه خالی کردن از مسئولیت" دانست. علی سلاجقه گفته بود نمی‌تواند قول دهد که در زمستان مازوت‌سوزی انجام نشود.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.