جنگ اوکراین: روس‌هایی که خبرچینی کرده و همکار و غریبه را لو می‌دهند
خبرچینی کردن و لو دادن همسایگان، همکاران و حتی غریبه‌ها به حکومت، در دوران اتحاد جماهیر شوروی رایج بود. حالا در شرایطی که حکومت روسیه دست به سرکوب منتقدان جنگ اوکراین می‌زند، افراد بار دیگر به دلیل کینه‌های شخصی و آرمان‌های سیاسی‌ دیگران را متهم می‌کنند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.